Skip to main content
Technologie za hranici nanosvěta

Jdeme za hranice nanosvěta

Klimatické změny, energetická krize a potřeba zlepšit kvalitu života. Právě na tyto společenské výzvy reaguje projekt Techscale, jehož posláním je navrhnout novou generaci nanomateriálů pro aplikace v energetice, katalýze, senzingu, ale i teranostice. Součástí projektu je také posuzování společenských dopadů a přijetí nových technologií ze strany veřejnosti. Z toho důvodu se v řešitelském týmu propojí zástupci přírodních, sociálních a humanitních věd.

„Očekáváme zásadní objevy, které posunou hranice současných nanotechnologií a najdou uplatnění například při ukládání energie, chemické katalýze v chemickém a farmaceutickém průmyslu, diagnostice některých onemocnění i jejich léčbě. Součástí projektu je mimo jiné i vývoj nových materiálů pro antimikrobiální terapii a pro boj s bakteriální rezistencí vůči antibiotikům.“

Prof. Michal Otyepka, hlavní řešitel projektu, CATRIN UP

Prof. Michal Otyepka, hlavní řešitel projektu, CATRIN UP

Prof. Michal Otyepka, hlavní řešitel projektu, CATRIN UP

Prof. Michal Otyepka, hlavní řešitel projektu, CATRIN UP

Prof. Michal Otyepka, hlavní řešitel projektu, CATRIN UP

Prof. Michal Otyepka, hlavní řešitel projektu, CATRIN UP

Prof. Jiří Čejka

“Naším cílem je vyvinout nové typy multifunkčních jednoatomárních katalyzátorů, díky nimž by na jednom nosiči mohlo vedle sebe probíhat několik různých reakcí. Věřím, že v průběhu řešení tohoto projektu získáme řadu nových a velice zajímavých výsledků ve spolupráci s našimi partnery ze špičkových českých pracovišť, ale i ze zahraničí.”

Prof. Martin Pumera

“Jsem nadšený, že dlouhodobá a skvělá spolupráce s nejlepšími skupinami v materiálových vědách vyústila ve společný vědecký projekt, který umožní posunout hranice nanosvěta a vědění. Těší mě, že projekt byl vyhodnocen jako druhý nejlepší v konkurenci téměř stovky žádostí. The best is yet to come 🚀”

Prof. Martin Pumera

“Jsem nadšený, že dlouhodobá a skvělá spolupráce s nejlepšími skupinami v materiálových vědách vyústila ve společný vědecký projekt, který umožní posunout hranice nanosvěta a vědění. Těší mě, že projekt byl vyhodnocen jako druhý nejlepší v konkurenci téměř stovky žádostí. The best is yet to come 🚀”

Podívejte se na výzkumné záměry projektu Techscale

Doba trvání

2023-2028

Výše dotace

481,7 milionů korun

Projekt získal podporu ve výzvě Špičkový výzkum operačního programu Jan Amos Komenský.

Společným jmenovatelem navrhovaných nových řešení je průlomová metoda atomárního inženýrství (angl. Single Atom Engineering), které umožňuje řídit vlastnosti materiálů až na atomární úrovni.

Hlavní příjemce

Partneři

Zástupci UP

Projekt TECHSCALE (No. CZ.02.01.01/00/22_008/0004587) je financován z programu MŠMT OP JAK Špičkový výzkum, podpořeného z EFRR/ESF.

Ke stažení/Acknowledgment

Vzorová prezentace pro partnery (formát ZIP)

Loga projektu ke stažení (formát ZIP)

The work was supported from ERDF/ESF project TECHSCALE (No. CZ.02.01.01/00/22_008/0004587).

© 2023 Techscale