Skip to main content

Představení dosavadních výsledků a hledání dalších styčných bodů pro mezioborovou spolupráci bylo cílem pracovního jednání projektu TECHSCALE, které se uskutečnilo ve čtvrtek v CATRIN za účasti zástupců vědeckých týmů z Univerzity Palackého (UP). Kromě CATRIN, která projekt z operačního programu Jan Amos Komenský koordinuje, je do něj zapojeno pět fakult UP. Dalšími partnery jsou Univerzita Karlova a CEITEC-VUT.

„Máme za sebou několik měsíců řešení projektu, proto bylo potřeba, abychom si shrnuli dosavadní výsledky a na základě zjištěných poznatků si upřesnili další kroky ve společném výzkumu. Jsem velmi potěšen, že spolupráce se začíná rozbíhat a všechny strany hledají cesty, jak ji dále rozvíjet. Uvědomujeme si důležitost široké spolupráce v rámci univerzity. Víme, že máme unikátní možnost, jak dosáhnout výsledků a výstupů, které budou konkurenceschopné v mezinárodním prostředí,“ řekl fyzikální chemik Michal Otyepka z CATRIN, který projekt TECHSCALE vede.

Význam podobných setkání potvrdili i další účastníci. „Tyto schůzky považuji za velmi důležité, neboť jsou dobrým základem pro další spolupráci. V rámci mikrobiologického týmu z lékařské fakulty je naším úkolem v tomto projektu především testovat antimikrobiální aktivitu nově vyvinutých nanomateriálů a posoudit možnosti jejich uplatnění v medicíně. Problém medicíny spočívá v tom, že nemáme dostatek nových antibiotik a antibiotická rezistence neustále stoupá. V roce 2050 budou nejčastější příčinou úmrtí infekce vyvolané multirezistentními bakteriemi. Je to obrovský globální problém a jedním z cílů projektu TECHSCALE je přispět k jeho řešení,“ uvedl a děkan Lékařské fakulty UP Milan Kolář, podle nějž již má tým za sebou první výsledky a odeslány byly také první publikace.

Cílem projektu je vyvinout nanomateriály a technologie, které přispějí k řešení dvou současných společenských výzev, tedy získávání a ukládání obnovitelné energie a zlepšení kvality života. Vedle odborníků na materiálový výzkum jsou v něm i zástupci společenských věd, kteří posoudí přijetí nových technologií ve společnosti a současně navrhnou i strategie pro boj s tzv. fake news, které by vnímání nových technologií mohly negativně ovlivnit

„Dnešní setkání považuji za velmi užitečné, protože jsme si vzájemně představili to, co v jednotlivých částech projektu zkoumáme, a našli jsme další společná témata, kde můžete problémy analyzovat z různých perspektiv. Tedy z pohledu jak přírodních, tak sociálních a humanitních věd. Můžeme sdílet data a našli jsme i další témata pro společné články. V našem výzkumném balíčku jsme v současné době ve fázi sběru dat. Hledáme odpověď na to, jaké mají výzkumníci v oblasti technologií povědomí o rizicích, která plynout z toho, že někdo neúmyslně či záměrně výsledky jejich výzkumu dezinterpretuje směrem k veřejnosti. Obdobně jako jsme tomu byli svědky například v období pandemie covidu. V další etapě se chceme dostat i k odezvě ze strany veřejnosti na takzvané fake news,“ uvedl Jiří Lach.

V projektu spolupracují za Univerzitu Palackého odborníci z lékařské, filozofické a právnické fakulty a také fakulty zdravotnických věd a cyrilometodějské teologické fakulty. Projekt získal podporu zhruba půl miliardy korun. Oficiálně odstartoval 1. 7. 2023 a potrvá do konce června 2028.

Projekt TECHSCALE (No. CZ.02.01.01/00/22_008/0004587) je financován z programu MŠMT OP JAK Špičkový výzkum, podpořeného z EFRR/ESF.

© 2023 Techscale