Skip to main content

Detailní seznámení se s projektem a jeho klíčovými osobnostmi i doporučení pro jeho úspěšné řešení přineslo první jednání mezinárodní vědecké rady (ISAB) projektu Technologie za hranicí nanosvěta – TECHSCALE, které se uskutečnilo 21. února. Členové nezávislého poradního orgánu si zvolili ze svých řad předsedu, jímž se stal renomovaný expert v oblasti elektrokatalýzy a autor hned několika přelomových prací v časopise Science Paolo Fornasiero z Univerzity v Terstu.

ISAB je nezávislým poradním orgánem v oblasti strategie a hodnocení činnosti odborného týmu projektu. Jejími členy jsou vedle Paola Fornasiera také výkonná ředitelka Energy Research Institute na Nanyang Technology University v Singapuru Srinivasan Madhavi, výzkumná ředitelka CLEAN Centre na Normandy University Svetlana Mintova, výkonný ředitel National Research Foundation v Singapuru Singapore Subodh Mhaisalkar, chemik Mathias Beller z Leibnizova institutu pro katalýzu a aplikační sektor zastupuje Roberto Millini z italské společnosti Eni S.p.A.

„Jsem rád, že už naše první společné setkání přineslo několik velmi inspirativních podnětů. Mezinárodní odborníci vyzdvihli význam a aktuálnost řešené tématiky atomárního inženýrství a komplexnost, s jakou k tématice přistupujeme. Se členy vědecké rady jsme dále hovořili nejen o nutnosti řádného řízení projektu, ale také o tom, že je potřeba dbát na vysoké publikační standardy a správu dat. Potěšilo mě, jak aktivně členové ISAB ke své roli přistupují a že se těší na spolupráci a v budoucnu ocení i osobní setkání s projektovým týmem,“ uvedl hlavní řešitel projektu Michal Otyepka z CATRIN.

ISAB bude poskytovat projektovému týmu expertní rady v oblasti vědecké metodologie, strategického směřování výzkumu a navazování partnerství, zajištění kvality a souladu s etickými zásadami výzkumu a vývoje, stejně jako valorizace výstupů projektu a spolupráce s komerční sférou. Důležitým přínosem ISAB budou také doporučení pro další rozvoj v otázkách mezinárodních kolaborativních sítí v oblasti základního i aplikovaného výzkumu, šíření výstupů projektu, politiky otevřené vědy a genderové vyváženosti.

Projekt TECHSCALE (No. CZ.02.01.01/00/22_008/0004587) je financován z programu MŠMT OP JAK Špičkový výzkum, podpořeného z EFRR/ESF.

© 2023 Techscale