Skip to main content

„Čekají nás velké úkoly, obrovské výzvy a ambiciózní cíle.“ Těmito slovy zahájil hlavní řešitel projektu TECHSCALE Michal Otyepka společné setkání zástupců řešitelského týmu. Cílem bylo sladit nejbližší kroky při rozjezdu projektu.

TECHSALE si klade za cíl navrhnout novou generaci nanomateriálů pro využití v energetice, katalýze, senzorice, ale také v teranostice a zhodnotit společenské dopady a přijetí nových technologií veřejností. Společným jmenovatelem navrhovaných nových řešení je průlomová metoda jednoatomárního inženýrství (angl. Single Atom Engineering), které umožňuje řídit vlastnosti materiálů až na atomární úrovni.

Zatímco dopoledne patřil zejména administrativě, v odpolední části setkání již vědci diskutovali o jednotlivých výzkumných záměrech. Setkání se zúčastnili zástupci partnerských institucí, včetně Jiřího Čejky z Univerzity Karlovy a Martina Pumery z CEITEC, a nechyběli ani řešitelé z pěti zapojených fakult Univerzity Palackého.

© 2023 Techscale