Skip to main content

Mezinárodní vědecká rada projektu (ISAB)

Mathias Beller

Profesor na Leibniz-Institut für Katalyse, Německo

Vystudoval chemii na Georg-August-University v Göttingenu, kde v roce 1989 získal titul Ph.D. v oboru organické chemie. Po obhájení titulu strávil nejprve rok na výzkumné stáži na Massachusetts Institute of Technology (USA), načež se vrátil do Německa a působil jako výzkumný pracovník a později vedoucí oddělení ve firmě Hoechst AG. V roce 1996 se vrátil zpět do akademického prostředí, kdy přijal místo docenta na Technical University of Munich. V roce 1998 získal místo profesora v oboru chemické katalýzy na Leibniz-Institut für Organische Katalyse, jehož je od roku 2005 ředitelem. Zároveň zde působí jako vedoucí Department Applied Homogeneous Catalysis. Ve své vědecké práci se zaměřuje na výzkum jednotlivých aspektů homogenní katalýzy, zejména katalyzátorů přechodných kovů. Orientuje se na vývoj nových, ekologicky nezávadných katalyzátorů a syntetických protokolů s důrazem na jejich aplikaci v průmyslu. Zvláště důležitým aspektem je pro něj efektivní přenos výsledků z modelových studií a mechanistických výzkumů na specifické chemické produkty nebo procesy. Výzkum a zkušenosti prof. Bellera souvisí s aktivitami projektu v oblasti katalýzy a jednoatomové katalýzy, která bude řešena v rámci VZ3. Zkušenosti prof. Bellera budou zúročeny také v oblasti transferu technologií.

Srinivasan Madhavi

Výkonná ředitelka Energy Research Institute, Nanyang Technology University, Singapur

Graduovala na Indian Institute of Technology (IIT, Madras/Chennai, India) a titul Ph.D. obhájila na National University of Singapore. V současné době působí jako profesorka na Nanyang Technology University (NTU), konkrétně na Katedře materiálových věd a inženýrství. Zároveň zde vede Global Alliance of Industries (GAIN), která je součástí President’s office, a je ředitelkou Energy storage clusteru na Energy Research Institute (ERI@N), celouniverzitním multidisciplinárním výzkumném ústavu pro inovativní energetická řešení. Působí také jako spoluředitelka Singapore-CEA Alliance for research in Circular economy (SCARCE), společné výzkumné laboratoře French Alternative Energies a Atomic Energy Commission (CEA, Francie), která se zaměřuje na recyklaci elektronického odpadu. Ve svém výzkumu se prof. Madhavi zaměřuje zejména na syntézu, design a produkci nanomateriálů, které nacházejí využití při zlepšování výkonu elektrochemických zařízení pro ukládání energie – pokročilých lithium-iontových baterií, superkondenzátorů, sodíkových iontových baterií či multivalentních vodných Zn/Al baterií. Významným navazujícím tématem je pro ni recyklace elektronického odpadu z lithium-iontových baterií, ke které využívá nové hydrometalurgické technologie směřující k cirkulární ekonomice. Prof. Madhavi publikovala více než 290 výzkumných prací a je původkyní 25 patentů.

Paolo Fornasiero

Profesor na University of Trieste, Itálie

Vystudoval chemii na italské University of Trieste, kde v roce 1997 obhájil titul Ph.D. Už v té době se zaměřil na studium heterogenní katalýzy. První rok své vědecké kariéry strávil na Catalysis Research Center University of Reading (Spojené království) a následně se vrátil zpět do Terstu, kde posléze získal místo profesora anorganické chemie a založil Department of Chemical and Pharmaceutical Sciences, jehož vedoucím je dodnes. Prof. Fornasiero je také hostujícím profesorem na italském National Council of Research (CNR) a od roku 2008 vědeckým vedoucím výzkumného oddělení Institute of Chemistry of OrganoMetallic Compounds (ICCOM). Je členem Italian Chemical Society, American Chemical Society, European Rare-Earth and Actinide Society (ERES), stejně jako National Interuniversity Consortium of Materials Science and Technology (INSTM). V roce 2015 se stal nejprve přidruženým editorem žurnálu ACS Catalysis a následně výkonným editorem (2021). Ve svém výzkumu se prof. Fornasiero zaměřuje na technologické aplikace materiálové vědy a heterogenní katalýzy zaměřené na řešení environmentálních problémů. Vyvíjené materiály jsou využívány zejména jako inovativní katalyzátory pro výrobu a čištění vodíku nebo pro použití v palivových článcích. Zkušenosti prof. Fornasiera souvisí s aktivitami v oblasti návrhu a aplikací jednoatomých katalyzátorů a navazují tak na výzkumné aktivity rozvíjené v rámci VZ1 a VZ3.

Subodh Mhaisalkar

Výkonný ředitel National Research Foundation, Singapore

Vystudoval chemii na italské University of Trieste, kde v roce 1997 obhájil titul Ph.D. Už v té době se zaměřil na studium heterogenní katalýzy. První rok své vědecké kariéry strávil na Catalysis Research Center University of Reading (Spojené království) a následně se vrátil zpět do Terstu, kde posléze získal místo profesora anorganické chemie a založil Department of Chemical and Pharmaceutical Sciences, jehož vedoucím je dodnes. Prof. Fornasiero je také hostujícím profesorem na italském National Council of Research (CNR) a od roku 2008 vědeckým vedoucím výzkumného oddělení Institute of Chemistry of OrganoMetallic Compounds (ICCOM). Je členem Italian Chemical Society, American Chemical Society, European Rare-Earth and Actinide Society (ERES), stejně jako National Interuniversity Consortium of Materials Science and Technology (INSTM). V roce 2015 se stal nejprve přidruženým editorem žurnálu ACS Catalysis a následně výkonným editorem (2021). Ve svém výzkumu se prof. Fornasiero zaměřuje na technologické aplikace materiálové vědy a heterogenní katalýzy zaměřené na řešení environmentálních problémů. Vyvíjené materiály jsou využívány zejména jako inovativní katalyzátory pro výrobu a čištění vodíku nebo pro použití v palivových článcích. Zkušenosti prof. Fornasiera souvisí s aktivitami v oblasti návrhu a aplikací jednoatomých katalyzátorů a navazují tak na výzkumné aktivity rozvíjené v rámci VZ1 a VZ3.

Svetlana Mintova

Výzkumná ředitelka CLEAN Centre, Normandy University, Francie

Vystudovala anorganickou a fyzikální chemii na Technological University of Sofia, kde v roce 1993 obhájila titul Ph.D. Od roku 2006 pracuje na Normandy University ve Francii, kde vybudovala Centre for Zeolites and Nanoporous Materials Caen (CLEAN Centre), jehož je vědeckou ředitelkou. Zároveň působí jako hostující profesorka na China University of Petroleum, Qingdao. Ve svém výzkumu se prof. Mintova zaměřuje zejména na studium porézních materiálů a fyzikální chemii, konkrétně na oblast výzkumu syntézy zeolitů, pokročilých charakterizací a jejich aplikací v katalýze, separaci, chemických senzorech, membránách a biomedicíně. Je držitelkou ceny Barona Axela Cronstedta udělované European Zeolite Associations Federation (FEZA, 2014), ceny Donalda Brecka udělované International Zeolite Association (IZA, 2016), ceny Shandong International Science and Technology Cooperation Award (2019) a mnoha dalších. Prof. Mintova zastává funkci předsedkyně ‘Synthesis Commission‘ IZA a je členkou rady IZA, FEZA a GFZ. V roce 2022 získala prestižní výzkumný grant od Evropské výzkumné rady v kategorii ERC Advanced (ZEOLIght). Výzkum a zkušenosti prof. Mintovy navazují na výzkumné aktivity projektu realizované zejména v rámci VZ3 ale také na aktivity realizované v rámci VZ2 a VZ4.

Roberto Millini

Výzkumný ředitel v Eni S.p. A., Itálie

Vystudoval chemii na University of Pavia (1983). Následně působil na Max Planck Institut für Strahlenchemie v Mulheimu/Ruhru a Institut für Anorganische Chemie – Erlangen/Nürnberg Universität. Jeho následná cesta ale vedla do podnikového výzkumného centra Eni S.p. A. v San Donato Milanese (1986), kde se stal vedoucím Oddělení fyzikální chemie. Od roku 2014 je viceprezidentem Renewable Energy & Environmental Laboratories v Eni Donegani Institute (Novara, Itálie) a v současné době také vedoucím skupiny CO2 Valorization & New Energy Vector Technologies. Jeho výzkumné zájmy se zaměřují na strukturní, morfologickou a spektroskopickou charakterizaci heterogenních katalyzátorů, zejména zeolitů a příbuzných porézních pevných látek. Byl prezidentem Italian Zeolite Association a je členem Synthesis Commission, International Zeolite Association. Zkušenosti prof. Millini navazují na aktivity VZ3 a VZ4. Díky jeho dlouhodobým zkušenostem z oblasti přenosu technologií a znalostí do praxe očekáváme jeho doporučení i v této oblasti projektových aktivit.

© 2023 Techscale